Onze scholen

 
 
Elf scholen maken samen de stichting OPO-R, samen maken zij zich sterk om het openbaar onderwijs in het Rivierengebied op de kaart te zetten. Iedere school is uniek, ieder kind is uniek! Neem een kijkje bij de onderstaande scholen en maak een afspraak om langs te komen zodat u kunt ervaren hoe de sfeer op de school is.  
Distelvlinder    

"Durf met ons je eigen vleugels in te kleuren!"
We leren onze kinderen om zelf hun eigen keuzes te maken en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo bereiden we onze leerlingen voor om zelfstandig te kunnen functioneren in onze veeleisende samenleving. 

   

"Kijken naar de verschillende talenten van leerlingen"
De Kaardebol ziet elk kind als uniek en talentvol individu, met een eigen wil en kracht om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Op school moet je de ruimte krijgen om jezelf te ontdekken en succeservaringen op te doen. Zo word je in staat gesteld je optimaal te ontwikkelen en leer je vertrouwen te hebben in jezelf en in de ander.
Wij hebben dan ook niet alleen aandacht voor de cognitieve basisvakken, maar we werken ook aan de ontwikkeling van creatieve en technische vaardigheden.

   

Binnen ons onderwijs dagen wij leerlingen uit om vanuit hun eigen kracht interesses en talenten optimaal te ontwikkelen. Ons motto is dan ook: 
“Een onvergetelijke schooltijd!”

   

"Midden in de wereld!" Openbare basisschool de Molenwerf is een vreedzame school waar mensen, groot en klein, elkaar positief benaderen. Waar kinderen plezier hebben en houden in leren en waar ze gestimuleerd worden in zelfredzaamheid en persoonlijk initiatief.

   

Met kennis als basis kinderen leren het zelf te doen.
Een school waar kinderen een leerrijke omgeving wordt geboden. Wij nemen de tijd om een goede basis te leggen, waarop kinderen zich naar eigen vermogen verder kunnen ontwikkelen.

   

Ontdek jouw wereld in Parijsch!

   

‘t Praathuis is een openbare Jenaplanschool waar wordt geleerd met hoofd, hart en handen. Dagelijks wordt er gewerkt, gespeeld, gepraat en gevierd. Naast rekenen en taal worden de wereldoriënterende vakken betekenisvol in projectvorm aangeboden.

   

De Regenboog staat voor een persoonlijke benadering van kinderen en hun ouders, iedereen is welkom! Wij gaan voor goed onderwijs voor elk kind, taal en rekenen vormen de basis. Daarnaast is er expliciet aandacht voor betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid. Wij geloven dat  kinderen het best functioneren in een rustige, veilige en gestructureerde omgeving.

   

De plek "Waar verhalen samenkomen" 
Iedereen neemt op onze school zijn eigen unieke verhaal mee. Elk verhaal mag in veiligheid en vrijheid verteld worden. Van elk verhaal valt iets te leren. De Waayer is de plek waar die verhalen samenkomen en waar we er samen onze eigen mening over mogen vormen.

   

‘Van iets kleins iets groots maken’ dat is waar we op onze Daltonschool dagelijks 100% voor gaan. De Waayer Wadenoijen is de enige openbare Daltonschool in de gemeente Tiel, gelegen in het mooie Betuwse buitengebied langs de rivier de Linge.  Bij ons op school krijgen leerlingen binnen een duidelijke structuur de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen aan de hand van de Daltonkernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken, zelfsturing en effectiviteit.

   

"Jouw reis naar de toekomst"
De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen het leuk vinden om te leren, te spelen en te ontwikkelen.

Contact formulier

Cookie instellingen