Openbaar onderwijs

 

 

Waar verhalen samenkomen.


 

De openbare school is dé oefenplaats voor democratische vaardigheden en de ontmoetingsplaats bij uitstek. Iedereen is er immers welkom. Hier komen verhalen uit de hele democratische samenleving samen – de samenleving in het klein.

Dit is vervat in de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs:

 

  • Gelijkwaardigheid
  • Vrijheid
  • Ontmoeting

 

De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op de openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.Onze scholen staan middenin  de samenleving en doen recht aan de verscheidenheid van leerlingen. Openheid en respect zijn kenmerkend voor onze medewerkers.

 

Ieder mens is anders. Zo is ook iedere school bij OPO-R anders, in onderwijsconcept, werkwijze, inrichting en gebouw. Daar zijn wij trots op, goed onderwijs laat zich niet in één systeem duwen. Tegelijkertijd hoort iedere school bij OPO-R en is het de openbare identiteit die ons verbind. Eén identiteit, elf gezichten!

 
   
   
 
   
 


 

Cookie instellingen