Koersdocument

Ieder kind gelijke kansen

In het koersplan (2023-2026): 'Ieder kind gelijke kansen' beschrijft Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R) de plannen voor de komende vier jaar, waarin we met elkaar het vak nog mooier en de kwaliteit nog beter maken. De opbrengsten van de gesprekken met de teams, de directeuren, het Bestuursbureau, de GMR, de RvT en externe partners hebben we dankbaar vertaald in dit koersplan. Waar we in de afgelopen vier jaar een stevige kwaliteitsbasis hebben gelegd, zijn onze ambities nu hoger en vooral ook breder.
 

Ons motto ‘Ieder kind gelijke kansen’, betekent dat we ieder kind optimaal willen laten groeien. We doen dit met hoge kwaliteit van onderwijs en hele goede leerkrachten. High Performing Schools (HPS) is de basis van waaruit we evidence informed ons onderwijs willen inrichten. Hierbij zoeken we ook nadrukkelijk de samenwerking met externe partners en staan we midden in de maatschappij. Dit koersplan is richtinggevend en wordt vertaald in school- en jaarplannen en geeft input aan de leerteams.

Cookie instellingen