GMR

Binnen Stichting OPO-R zijn meerdere scholen actief en hiervoor hebben wij ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten personeelsleden van de diverse scholen en ouders/verzorgers van onze leerlingen. De GMR praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor alle scholen, bijvoorbeeld het bestuursformatieplan, de begroting, etc. In het jaarverslag is te lezen welke onderwerpen het afgelopen schooljaar besproken zijn in en met de GMR. 

Alle bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet.

Meer informatie over de diverse medezeggenschapsorganen, hun rechten en bevoegdheden en hun verhouding tot schoolbesturen, is te vinden op de website infowms.nl of in de WMS.

Voor vragen kunt u contact opnemen via: gmr@opo-r.nl

 Jaarverslag GMR 
Cookie instellingen