Onze missie en visie

 

 

Wij dromen van een wereld waarin ieder kind gelijke kansen krijgt. Onze scholen zijn dé ontmoetingsplaats waar kinderen mogen ervaren dat ze ertoe doen en met vertrouwen kunnen groeien in wie ze zijn en wat ze kunnen betekenen voor anderen.

 

Onze missie 

 

Missie

Wij geloven dat er altijd kansen zijn. Vanuit gelijkwaardigheid,  vrijheid en ontmoeting werken we samen om alle kinderen gelijke kansen te geven en hun talenten maximaal te ontplooien. Zo groeien ze uit tot zelfstandige, gelukkige mensen die met vertrouwen kunnen deelnemen aan de wereld van morgen.

 

Identiteit

Als openbare scholen staan we open voor iedereen in de samenleving, ongeacht geloofsovertuiging of identiteit. Iedereen is welkom zolang er respect is voor de verschillen tussen mensen. Onze scholen staan middenin de samenleving en doen recht aan de verscheidenheid van leerlingen. Er wordt in het curriculum aandacht besteed aan de verschillende culturen en (geloofs-) overtuigingen, waardoor kinderen zich bewust worden van hun eigen identiteit en zich tegelijkertijd voorbereiden op de pluriforme samenleving. Samen leren, samen leven.

 

Onze visie

 

Hoge kwaliteit van onderwijs
Met hoge kwaliteit van onderwijs maken we samen het verschil in de ontwikkeling van kinderen. Daarom werken we met goed opgeleide medewerkers die zich voortdurend ontwikkelen en goed in staat zijn om eigentijds, toekomstgericht en uitdagend onderwijs vorm te geven. 

 

Samen uitdragen van ons openbare karakter

Onderling zijn we sterk verbonden door onze openbare identiteit. In een kwaliteitsgedreven cultuur inspireren en versterken we elkaar. Iedere dag weer.

 

Sterke, herkenbare scholen

Alle scholen hebben een sterk, herkenbaar en eigen profiel en werken vanuit een gezamenlijke visie op leren. Onze scholen staan midden in de wereld. We zien het als onze opdracht om kinderen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Dit doen we samen met ouders/verzorgers en andere partners om ons heen.

 

Cookie instellingen