Molenwerf

De Molenwerf is als voortzetting van de oude A1-school ontstaan. De school is in 1976 verhuisd naar de Priorlaan en is met drie andere scholen gesitueerd op het scholeneiland in de Kloosterbuurt. De naam "Molenwerf" ontleent de school aan een oude molen die in deze buurt stond.

Op de Molenwerf geloven wij in de kracht van ieder kind, want ieder kind is immers uniek. Wij spreken continu vertrouwen uit naar de kinderen en houden rekening met ieders talenten en mogelijkheden. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van een kind en leert het anderen ook  waarderen. Dit willen wij bereiken door een veilig pedagogisch klimaat te bieden, waarin we de leerlingen stimuleren om zichzelf te zijn en te leren van de omgang met anderen en met elkaar te leren spelen en werken. We dagen leerlingen uit om het maximale uit zichzelf te halen door onderwijs te bieden dat aansluit bij de leerbehoefte van iedere leerling en ruimte geeft voor de brede ontwikkeling en talenten. Het is onze missie dat de leerlingen van de Molenwerf zelfverzekerd groep 8 verlaten en goed voorbereid zijn om het vervolgonderwijs in te stappen.

Cookie instellingen