Vertrouwenspersoon, zorgen en klachten

Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die in aanraking komt met ongewenst gedrag binnen de schoolsituatie. Op elke OPO-R school is een teamlid beschikbaar als vertrouwenspersoon (VP). De VP luistert bij een zorg of klacht en is laagdrempelig bereikbaar voor kinderen, ouders/verzorgers en collega’s. De VP geeft elk schooljaar voorlichting over ongewenst gedrag in school en kinderen kunnen een briefje in de speciale brievenbus doen als ze een gesprek willen met de VP. Als ouder/verzorger kunt u telefonisch of via de mail een afspraak aanvragen. Soms is het fijner om een zorg of klacht over school te delen met iemand die niet direct aan de school verbonden is.
De interne vertrouwenspersoon/bovenschools vertrouwenspersoon (VP) van OPO-R is voor alle ouders/verzorgers en collega’s beschikbaar om te luisteren, te adviseren en mee te denken naar een passende oplossing. Daarnaast beschikt GGD Gelderland-Zuid over een team van externe vertrouwenspersonen. Dit team bestaat uit objectieve, speciaal opgeleide deskundigen die ondersteuning en begeleiding bieden aan kinderen, ouders en schoolmedewerkers op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. De contactgegevens van de Vp, VP en de externe vertrouwenspersoon vind u in de schoolgids en op de schoolsite onder het kopje ‘Wie zijn wij’.
Cookie instellingen