Protocol schorsen & verwijderen

Grensoverschrijdend leerlinggedrag is een subjectief begrip. Wat de ene leerkracht ‘brutaal gedrag’ vindt kan een andere leerkracht bestempelen als ‘even ontladen’.
De leerkracht, het schoolteam en directie bepalen samen (en voor een deel ook samen met de leerlingen) de norm en deze sluit aan bij de visie van de school.
Het (regelmatig) overschrijden van die norm is een signaal voor de leerkracht; de leerling heeft iets nodig en/of moet op gedragsniveau nog iets leren om te kunnen conformeren aan de groepsnorm. Nieuw gedrag (aan)leren kost tijd, en net als bijvoorbeeld het aanleren van een nieuwe rekenstrategie, veel oefening, geduld en moed.

 Protocol Schorsen en verwijderen
Cookie instellingen