Een veilige omgeving

Wij voeren een transparant veiligheidsbeleid: dat geldt voor fysieke veiligheid en zeker ook voor sociale veiligheid. Op de scholen gelden afspraken m.b.t. de omgang van medewerkers met leerlingen, ouders, collega’s en andere betrokkenen. De afspraken zijn vastgelegd  in een gedragscode als onderdeel van het beleid sociale veiligheid.
Op onze scholen heerst een klimaat van veiligheid en rust waarin de kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. De wereld om de school heeft een centrale rol. Wij bereiden kinderen voor op een samenleving waarin mensen verschillen en respectvol met elkaar omgaan. Wij accepteren elkaar zoals wij zijn. Van ieder die bij de school betrokken is, wordt respect verwacht voor de ander en diens eigendommen. Ook zorgvuldig omgaan met de omgeving van de school hoort daarbij.
Soms kan het misgaan tussen mensen. Wij hebben in de klachtenregeling en procedure vastgelegd hoe er gehandeld wordt als mensen zich door het gedrag van anderen bedreigd, beledigd of geïntimideerd.

 Klachtenregeling
Cookie instellingen